Program

Programmet for Limone Cup er nøje planlagt til, at I får mest muligt ud af jeres tid i Italien. Der er faste elementer i programmet som f.eks. spilletidspunkterne i turneringen, men der er i høj grad også mulighed for, at I selv kan bestemme hvad netop jeres tur skal indholde. Det er noget vi i fællesskab arrangerer, således at I får flest mulige af jeres ønsker opfyldt, under turen til Italien.

 

Limone Cup 2023 – Program


Lørdag / 14.10.23

Omkring middag:
Ved bustransport igennem os er der afrejse fra jeres klubhus fra kl. 11 og fremefter.
Afrejsetidspunkt afhænger af tilvalg, såsom grænsestop og Gardaland om søndagen.

Søndag / 15.10.23
Morgen/formiddag:
Ankomst ved Gardasøen/Gardaland.
I løbet af dagen Mulighed for at besøge Gardaland, eller evt. se fodbold på stadion i Serie A
(Afhænger af kampprogrammet i Serie A).

Aften:
Aftensmad.

Kl. 20.30: Velkomstceremoni på The Garda Village, med velkomst, konkurrencer, konfetti, musik og meget
mere.

Kl. 21.30: Træner/leder informationsmøde.

Mandag / 16.10.23
Morgen/formiddag/eftermiddag:
Morgenmad.
Limone Cup går i gang.

Aften:
Aftensmad.
Kl. 19.30-21.00: Konkurrencer på The Garda Village. Vi skal finde Limone Cups hårdeste spark, hurtigste dribler og bedste tekniker. Der er flotte præmier på højkant hver aften!
Mulighed for at se topfodbold på stadion (Afhænger af kampprogrammet).

Tirsdag / 17.10.23
Morgen/formiddag/eftermiddag:
Morgenmad.
Limone Cup fortsætter.

Aften:
Aftensmad.
Kl. 19.30-21.00: Konkurrencer på The Garda Village. Vi skal finde Limone Cups hårdeste spark, hurtigste dribler og bedste tekniker. Der er flotte præmier på højkant hver aften!
Mulighed for at se topfodbold på stadion (Afhænger af kampprogrammet).

Onsdag / 18.10.23
Morgen/formiddag/eftermiddag:
Morgenmad.
Limone Cup placeringskampe og finaler.

Aften:
Aftensmad.
Kl. 19.30-21.00: Konkurrencer på The Garda Village. Vi skal finde Limone Cups hårdeste spark, hurtigste dribler og bedste tekniker. Der er flotte præmier på højkant hver aften!
Mulighed for at se topfodbold på stadion (Afhænger af kampprogrammet).
Kl. 21.00-00.00: Limone Cup Disko

Torsdag / 19.10.23
Morgenmad/middag:
Morgenmad.
For de hold der har valgt en 7-dagestur er der hjemrejse efter kl. 12.00.

Resten af dagen:
For de hold der har valgt en 8-dagestur er dagen til fri disposition.
Aftensmad.

Fredag / 20.10.23
Morgen/middag:
For de hold der har valgt en 7-dagestur er der ankomst til jeres klubhus i løbet af morgenen.

Morgenmad.
For de hold der har valgt en 8-dagestur er der hjemrejse efter kl. 12.00.

Lørdag / 21.10.23
Morgen/middag:
For de hold der har valgt en 8-dagestur er der ankomst til jeres klubhus i løbet af morgenen.

(Programmet er et udkast og datoer og tider kan rettes til og vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.)

 

Aldersklasser, kampe, m.m.

Ved Limone Cup spilles der puljekampe mandag og tirsdag og finalekampe onsdag.

Der spilles i følgende aldersklasser under Limone Cup 2023:

Drenge 11-mands:
Drenge U17/U16 født efter d. 01.01.2007
Drenge U15 født efter d. 01.01.2009
Drenge U14 født efter d. 01.01.2010
Drenge U13 født efter d. 01.01.2011

Drenge 8-mands:
Drenge U17/U16 født efter d. 01.01.2007
Drenge U15 født efter d. 01.01.2009
Drenge U14 født efter d. 01.01.2010
Drenge U13 født efter d. 01.01.2011
Drenge U12 født efter d. 01.01.2012

Piger 11-mands:
Piger U18/U17 født efter d. 01.01.2006
Piger U16 født efter d. 01.01.2008
Piger U15 født efter d. 01.01.2009
Piger U14 født efter d. 01.01.2010

Piger 8-mands:
Piger U16 født efter d. 01.01.2008
Piger U15 født efter d. 01.01.2009
Piger U14 født efter d. 01.01.2010
Piger U13 født efter d. 01.01.2011
Piger U12 født efter d. 01.01.2012

Spillesteder

Ved Limone Cup spilles der på nøje udvalgte anlæg hvor fodboldstemningen er i top. Alle anlæg ligger inden for en afstand af 25 km fra The Garda Village hvilket sikre begrænset transporttid til og fra anlæggene. Et af anlæggene er det anerkendte Centro Sportivo Montichiarello der er ejet af Voluntas Montichiari som er en af FC Inters samarbejdsklubber. Det er på dette anlæg finalerne vil blive spillet om onsdagen, og det er et anlæg der emmer af fodbold og stemning.

 

Medaljer, pokaler og præmier

Alle spillere og trænere modtager en turneringsmedalje. Alle finalister modtager pokaler, og vinderne modtager vindermedaljer. Der er præmier til kampens spiller på begge finalehold.
Der vil efter hver finale være medaljeoverrækkelse med tale, konfetti og musik.

1. Turneringsregler

Turneringsjuryen består af:

Inge Larsen, Jim Larsen og Lars Ziegler Sørensen.

Juryen påser og har ansvaret for, at fodboldturneringen afvikles på en sportslig korrekt måde. Den tager sig af protester, lovfortolkninger og tvivlsspørgsmål m.v.

Juryens afgørelser kan ikke appelleres.

2. Aldersbetingelser m.v.

I 11-mands gives der automatisk dispensation til at påføre deltageroversigten 3 spillere, som er højst ½ år for gamle. For 8-mands holdene er det 2 spillere.

Piger, der opfylder aldersbetingelserne herfor, kan deltage i drengeklasser.

Limone Cups turneringsregler er ikke til hinder for anvendelse af gæste spillere, eller til hinder for at flere klubber stiller et eller flere fælleshold.

3. Deltageroversigt – Legitimation

Der skal indsendes eller afleveres en deltageroversigt før turneringsstart.

En spiller er kun spilleberettiget, såfremt vedkommende står opført på deltageroversigten, og det af Limone Cup fastsatte deltagergebyr er betalt.

Spillerlegitimation – med foto – skal medbringes til check-in og til holdets kampe, hvor det på forlangende forevises for juryen eller dennes repræsentant.
Ved check-in eller hurtigst muligt herefter konfirmeres ID med spillerlisten, og der foretages alderskontrol.

Der vil blive foretaget stikprøver af spillernes alder og spilleberettigelse under turneringen.

Det kan medføre tabt kamp, hvis holdet anvender en ikke spilleberettiget spiller, eller hvis der ikke forevises tilfredsstillende legitimation.

Det er juryen, der afgør, hvad der er tilfredsstillende legitimation.

4. Inddeling i grupper m.v.

Holdene inddeles i grupper på 3-7 hold og der spilles alle mod alle.

Holdenes placering afgøres efter point.

 • Vunden kamp giver 3 point
 • Uafgjort kamp giver 1 point
 • Tabt kamp giver 0 point

Hvis to eller flere hold står lige, afgøres rækkefølgen på følgende måde:

 • Målforskel i samtlige kampe
 • Flest antal scorede mål
 • Point i indbyrdes kampe
 • Måldifference i indbyrdes kampe
 • Flest antal scorede mål i indbyrdes kampe
 • Lodtrækning

Lodtrækning gennemføres af turneringsadministrationen. Hvis de implicerede hold ikke er til stede, underrettes de om resultatet af lodtrækningen.

Der spilles A- og B-finaler i alle rækker.

5. Uafgjorte kampe – slutspil

Uafgjorte kampe i placerings- og finalekampe afgøres ved straffesparkskonkurrencer.

Straffesparkskonkurrencerne afvikles efter FIFA´s regler.

6. Spilleregler

Limone Cup spilles efter FIFA´s og DBU´s regler med følgende ændringer/tilføjelser:

 1. Antal spillere:
  I 11-mands må der anvendes 18 spillere i hver kamp og i 8-mands må der anvendes 13 spillere i hver kamp.
 1. Udskiftninger:
  Alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen. Udskiftning af spillere kan ske, når der er stop i spillet og dommeren skal underrettes. Udskiftning skal ske fra midterlinjen. Spilleren, der udskiftes, skal forlade spillepladsen inden den nye spiller træder ind. Forkert udskiftning straffes med advarsel.
 2. Boldstørrelse:
  Hvert hold medbringer en bold, og det er førstnævnte hold i turneringsplanen, hvis bold der spilles med. Dog er der følgende undtagelse: I evt. sammenlagte rækker, hvor der kan være forskel på den boldstørrelse, der spilles med i den hjemlige turnering, er det den mindste boldstørrelse der spilles med, med mindre andet aftales mellem holdene.
 3. Trøjer:
  Trøjerne skal være nummererede, og numrene skal være forskellige. Hvis begge hold har samme trøjefarve, skal det hold, der står sidst i turneringsplanen, skifte.
 4. Offside:
  Offside-reglen anvendes ikke i 8-mands.
 5. Linjevogter:
  I kampe, hvor der ikke anvendes neutrale linjedommere, er de to hold pligtig at stille med egne linjedommere. Dommeren dømmer evt. offsides, forseelser, mv.
 1. Ekstra spillere:
  I 8-mands er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, når et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.

7. Kamptidspunkt

Holdene skal være klar 15 minutter før spilletidspunktet. Holdene skal være kampklare – dvs. have mindst 8 startklare spillere – ved banen på det i programmet fastsatte kamptidspunkt. I 8-mands rækkerne dog mindst 5 kampklare spillere. Selvom et hold ikke er klar på det fastsatte tidspunkt, skal kampen afvikles, såfremt den kan påbegyndes med indtil 10 minutters forsinkelse.

Er et hold ikke kampklar rettidigt, kan kampen i tilfælde af protest erklæres tabt for holdet, med mindre der foreligger særlige omstændigheder. Særlige omstændigheder foreligger f.eks. ved pludselig opstået sygdom, ved trafikuheld og lignende uforudsete forhold.

I sådanne tilfælde kan turneringsjuryen bestemme, at den forsinkede kamps resultat fastholdes, eller at en ikke afviklet kamp skal gennemføres.

8. Udviste spillere

Udviste spillere er automatisk udelukket i holdets næste kamp. Det samme gælder for holdets træner, hvis denne udvises.

Turneringsjuryen kan i særlige tilfælde fastsætte strengere straf, f.eks. hvor en karantæneramt spiller benyttes.

Kun i tilfælde af udelukkelse i mere end en kamp vil der ske skriftlig underretning om udelukkelsen.

9. Udeblivelser m.v.

Hvis et hold udebliver fra en kamp eller taber på protest eller udelukkes fra turneringen, er resultatet 0-3.

Udelukkes holdet i grundspillet, ændres alle holdets resultater til 0-3.

10. Protester

Protester vedrørende kampe skal afleveres skriftligt til turneringsjuryen af holdets ansvarlige leder senest en time efter kampens afslutning.

En afgørelse, som hviler på et dommerskøn, er endelig og kan ikke omgøres. Boldstørrelse, benskinner, trøjenumre og deltagerarmbånd er ikke protestgrundlag.

Efter igangsætning af en runde i slutspillet kan resultatet af en kamp i den forudgående runde ikke ændres, medmindre der foreligger en – rettidigt afleveret – ikke afgjort protest vedrørende kampen.

Protestgebyr DKK 1.000,- skal indbetales i forbindelse med afleveringen af protesten. Gebyret refunderes, såfremt protesten godtages.

Juryens afgørelse kan ikke appelleres.

11. Ændring af turneringsprogrammet

Turneringsprogrammet offentliggøres på www.limone-cup.dk.

Turneringsadministrationen forbeholder sig ret til efterfølgende at ændre gruppesammensætning, spillested og kamptidspunkt m.v.

Det er holdenes eget ansvar at holde sig orienteret om det endelige program.

I tilfælde af ændringer efter offentliggørelse af det endelige program kontaktes de implicerede hold direkte.

12. Kampens resultat

Umiddelbart efter en kamp skal en leder eller træner fra hvert hold henvende sig til dommeren for at bekræfte kampens resultat (underskrive resultatkortet).

 

 

 

 

Dommere

Ved Limone Cup benyttes der udelukkende nordiske dommere (primært danske) med dommerkort. Fælles for alle dommerne er at de er kompetente, venlige og imødekommende, og de er med til at skabe en turnering med fokus på fair play.

Ønsker nye dommere at dømme ved Limone Cup er I meget velkomne til at kontakte os på info@dstsport.dk.